§ Zakon o radu

Prava poslodavaoca- i primaoca, pitanja o sklapljanju radnih ugovora a i davanje odkaza i zastupanje na radnim sudovima.

Posebno u slucaju odkaza je potrebno provjeriti i sa strane poslodavaoca a takodje sa strane posloprimaoca, dali je odkaz opravdan.

Interesi poslodavaoca: Dali je odkaz pravovazan i moze opstati i na sudu? Cilj posloprimaoca je pretezno taj dokazati, da otkaz nije opravdan tako da dobije ili posebnu naknadu ili ostetu ili odrzi radni ugovor.

Interesi posloprimaoca: Pravni lijek protiv otkaza je samo tuzba na radnom sudu koja se mora podnijeti u roku od tri tjedna/sedmice odkada je otkaz urucen.

Preuslovi tuzbe moraju pre izlaganja sudskih troskova biti provjereni.

Kada je uopste preporucena tuzba?

Ugovori izmedju poslodavaoca i zaposljenoga koji se odnose na sporazumno prekidanje radnoga ugovora mogu donijeti probleme po pitanju primanja novca radne agencije, takozvani „Arbeitslosengeld“.

Agencija za rad moze do 12 sedmica obustavit isplatu ukoliko je radni ugovor neopravdano ukinut.

kuendigung